top of page

ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์เมื่อครั้งที่ผมมีโอกาสได้อาศัยอยู่ในวังมลายูเก่าแก่ผุพังซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ที่ชาวตะวันตกน้อยรายเคยไปเยี่ยมเยือนนี้มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมลายูมุสลิม ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในรัฐสุลต่าน มีเอกราชเป็นของตนก่อนที่จะถูกควบรวมกับดินแดนสยามเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ปัจจุบัน ดินแดนแห่งนี้พยายามต่อสู้ดิ้นรนภายใต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนระหว่างกลุ่มก่อความสงบและการตอบโต้จากทหารของรัฐไทย

หนังสือเล่มนี้มองผ่านความขัดแย้งดังกล่าวเพื่อนำความกระจ่างมาสู่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ถูกซ่อนเร้นยาวนานแต่ปฏิเสธที่จะถูกลืมเลือนไปพร้อมอดีตกาล 

เรือนราชา

ผู้เขียน
bottom of page